>>Achtung! Die Schaltung Ende April im Raum Bergisch Gladbach wird verschoben. Was das für Sie bedeutet, erfahren Sie hier.<<

SSS


Doğalgaz Dönüşümü hakkında başka sorularınız var mı? En sık sorulan soruları ve cevapları sizin için burada bir araya getirdik.

Bu listeyi her yeni soruyla geliştiriyoruz. Sizin sorunuz burada yok mu veya yeterince aydınlatılmadı mı? Sonra soru formumuz aracılığıyla buradan sorunuz veya ücretsiz yardım hattımızdan bizi arayınız: 0800 4398 444 (Pzt-Cu Saat 07:00 ila 20:00 arası ve Cmt. Saat 08:00 ila 16:00 arası).

SSS araştır

Arka plan

Almanya’da doğalgaz şebekelerinden esas olarak ya L gazı ya da H gazı veriliyor. Düşük kalori değerine sahip L tipi gaz üretiminin Hollanda’da gerilemesi nedeniyle, doğalgaz dağıtımında giderek daha yüksek kaloriye sahip H tipi gaza geçiş yapılmaktadır. Bu gaz başta Norveç ve Rusya kaynaklarından gelmektedir. Doğalgaz dağıtımındaki bu dönüşüm pazar bölgesi dönüşümü (MRU) olarak da adlandırılıyor: ve adım adım 2030 yılına kadar uygulanacak.

Rheinische NETZGesellschaft (RNG) şebeke bölgesi içinde ilk doğalgaz cihazlarınızın tespiti işlemleri 2018 yılının 2. çeyreğinde gerçekleşecek: dönüşüm işlemleri 2030 yılına kadar kademe kademe tamamlanacak. Dönüşüm yapılacak merkezlere ait bir harita ve dönüşüm dönemlerini burada bulabilirsiniz.

Hollanda’da L gaz üretiminin gerilemesi nedeniyle değişiklik yapılması gerekiyor. Doğalgaz dönüşümü Almanya’da uzun vadeli doğalgaz kullanım güvencesini sağlamak için gerekli. Doğalgaz dönüşümü veya pazar bölgesi dönüşümü kanunen öngörülmüş olup Alman Enerji Ekonomisi Kanunu md. 19a içerisinde düzenlenmiştir. Doğalgaz dönüşümü için kanunen yetki, tek başına yerel şebeke dağıtım şirketine verilmiştir.

Doğalgaz dönüşümü veya pazar bölgesi dönüşümünün yapılması için Alman Enerji Ekonomisi Kanunu md. 19a uyarınca tek başına yerel tedarik firması sorumludur. Ren Bölgesi’nde ErdgasUmstellung (Doğalgaz Dönüşümü) markası adıyla dönüşüm işlemlerinin güvenli bir şekilde yapılması ve organize edilmesiyle görevlendirilmiş olan firma Rheinische NETZGesellschaft mbH (RNG) firmasıdır.

Doğalgaz türleri kimyasal terkipleri ve bu nedenle enerji içerikleri bakımından birbirinden ayrılır. Enerji içeriği kural olarak kalori değeri aracılığıyla belirtilir, bu değer metreküp başına kilovat saat (kWh/m³) olarak ölçülür. “H” ibaresi “high” (yüksek) anlamındadır – H gazın enerji içeriği L gazın enerji içeriğinden daha yüksektir (yaklaşık 11,5 kWh/m³ ile 10 kWh/m³ oranında).

Uygulama/Teknik sorular

ErdgasUmstellung, ilgili tüm haneleri zamanından önce mektupla bilgilendirecek ve ikamet edilen bölgeye ne zaman gelineceğini ve ev ziyaretlerinin ne zaman yapılacağını bildirecek. Dönüşüm yapılacak bölgelere ait bir harita ve dönüşüm dönemlerini burada bulabilirsiniz.

Hayır. Esas olarak doğalgaz akışı devamlı olarak sağlanmış olacak ve önceden bildirilmeden herhangi bir kesinti yapılmayacak. Doğalgaz cihazları yalnızca dönüşümün yapıldığı süre zarfında kapalı kapacak. Hanenizdeki doğalgaz cihazlarının 45 ila 90 dakika kadar kapalı kalacağını hesaba katmanızı rica ederiz.

Evet, kiracı ya da mal sahibi olarak ErdgasUmstellung tarafından görevlendirilen firmalara, yani teknikerlere dönüşüm yapılacak doğalgaz cihazlarının bulunduğu arsanıza ve evinize / dairenize girmeleri için izin vermek konusunda kanunen yükümlüsünüz.

Kurulu doğalgaz ısıtma sistemlerinin neredeyse tamamı yeni doğalgazın özelliklerine uyarlanabilmektedir. Ancak sizin ısıtma sisteminiz bu konuda yeterli değilse, çalışma güvenliğine sahip olmadığında veya tamir edilme olanağı bulunmadığında değiştirilmesi gerekli olabilir.

Dönüşüm üç adımda yapılacak: İlk adımda ilgili tüm tüketicileri mektup göndererek mevcut doğalgaz dönüşümüyle ilgili bilgilendiriyoruz. İkinci adımda hanenizdeki tüm doğalgaz cihazları tespit edilecek. Tespit amaçlı ziyaret yapıldıktan sonra en geç iki yıl içinde doğalgaz tesisatınızın teknik dönüşümü için sizden bir randevu alınacak. Bu üçüncü adımda doğalgaz cihazınız teknik olarak H gaz tipi kullanımına uygun hale getirilecek. Kalite güvence için rastgele numune alarak her onuncu doğalgaz cihazında tespit ve/veya dönüşüm çalışmasının bölgenizde doğru yapılıp yapılmadığını kontrol edeceğiz.

Randevu verilen dönüşüm tarihine yakın bir zamanda doğalgaz sayacınızın son durumu okunacak. Böylece geçiş aşamasında tam bir hesaplama sağlanmış olur.

Doğalgaz özelliklerinin değiştirilmesi sizin güvenli ve verimli şekilde doğalgaz kullanmaya devam edebilmenizi sağlayacaktır.

Hayır eski doğalgaz sayaçları kullanılmaya devam edecek. Yalnızca dönüşüm tarihine yakın bir zamanda doğalgaz sayacınızın son durumu okunacak.

ErdgasUmstellung teknisyenleri, tespit sonrasında doğalgaz cihazında bir veya daha fazla kusur tespit etti ve size bununla ilgili bir kusur kartı teslim etti. Cihazınızda tespit edilen kusurun dört hafta içerisinde giderilmesi gerekir.
Kusur kartı, eksikliğin giderilmesi için doğru adımları atmanızda size yardımcı olacaktır. Kartın ikinci sayfasında dört farklı alt başlıkta kusur türleri listelenmiştir. Teknisyen, ilk üç sırada yazılı hata türlerinden birini veya daha fazlasını işaretlemişse, eksikliğin giderilmesi için lütfen yalnızca bir tesisatçıya veya sözleşmeli bir montaj firmasına (VIU) başvurunuz. Ancak yapıdan kaynaklanan her türlü eksiklik (4. maddede yazılı kusur) konusunda baca temizleyicisi yetkilidir.
Eksikliğin başarıyla giderildiği hususunu, kusur kartının arka sayfasında ilgili firmaya teyit ettiriniz ve kartı ErdgasUmstellung’a gönderiniz. Adres, posta ile gönderim amacıyla kusur kartının üstüne yazılmıştır. Gönderim ücreti ErdgasUmstellung tarafından karşılanır.

Tesisatın kullanıcısı olarak, tesisatınızın güvenli çalışmasından siz sorumlusunuz. Bu sebeple mevcut kusurları kontrol ettirip giderilmesini sağlamak sizin menfaatinizedir. Belirtilen kusurlar giderilmezse, duruma göre doğal gaz cihazınızı H-Gaz kullanımı için ayarlayamayız. Bu durumda L-Gazdan H-Gaza geçiş yapıldıktan sonra, tesisinizin çalıştırılması mümkün olmayacaktır.

Doğalgaz cihazının sahibi, kendi sisteminin sorunsuz şekilde çalışmasından sorumlu olduğu için kusurun giderilmesiyle ilgili masraflar cihaz sahibine aittir. Doğalgaz cihazının sahibi siz değilseniz, kusur kartını lütfen en kısa zamanda mal sahibine (ör. kiraya verene veya yöneticiye) teslim ediniz. Enerji Ekonomisi Kanunu uyarınca ErdgasUmstellung, rekabet hukukundan kaynaklanan nedenlerden ötürü kusuru kendisi giderme yetkisine sahip değildir.

Sözleşmeli bir montajcı arıyorsanız, bölgede yetkili tesisatçı ve baca temizleyicilerinin hangileri olduğunu size bildirebiliriz. Yetkili tesisatçı ve baca temizleyicilerini sarı sayfalarda da (Gelbe Seiten) bulmanız mümkün.

Dağıtım bölgemiz içerisinde yer alan özel konut ve işyerlerinin tamamında doğalgaz tüketen tüm cihazları tespit etmek zorundayız. Tespit sırasında sonraki dönüşüm aşaması için gerekli cihaz verilerini topluyoruz. Tek tek bakıldığında tespit aşaması şu tedbirleri içerir:

 • Tip etiketi aracılığıyla doğalgaz cihazı türünün ve CE/DE işaretinin tespiti
 • Doğalgaz sisteminin fotoğraflanması
 • Sayaç numarasının kontrolü ve sayaç durumunun belgelendirilmesi
 • Tam ve yarım yükte atık gaz ölçümü
 • Oda havasındaki gaz yoğunluğunun ölçümü
 • Genel cihaz durumu ve tesisat sistemi hakkında değerlendirme
 • Doğalgaz cihazı üstüne bir kontrol etiketinin konulması

Tespit sırasında bir kusur bulmamız durumunda size bir kusur kartı teslim edeceğiz. Burada yazılı kusurların, kendi seçeceğiniz bir su-kalorifer-klima tesisatçısı tarafından giderilmesini sağlamak zorundasınız. Bu sizin kendi güvenliğiniz içindir. Esas olarak geçerli kural: Tespit ve dönüşüm işlemleri başarılı olmadığı takdirde, doğalgaz cihazlarınızı H gazıyla kullanmanız mümkün değildir.

Evinizin tesisatında gaz kokusu tespit ettik. Bu yüzden, sizin ve başka insanların güvenliği için doğalgaz tesisatınızı kapatmak ve mühürlemek zorunda kaldık. Aynı zamanda teknisyenimiz size bir kusur kartı verdi. Bunun üstünde yazdığı gibi, lütfen tesisatınızı yetkili bir tesisat firmasına kontrol ettiriniz. Bunun için beldenizin tesisatçılar-ustalar birliğine veya su-kalorifer-klima tesisatçıları birliğine başvurabilirsiniz Emniyet nedenlerinden ötürü, yalnızca bir yetkili tesisat firmasının mührü sökme ve kusur giderildikten sonra tesisatı açma izni vardır. Sonra, tesisat firması tarafından doldurulan kusur kartını lütfen bize geri gönderiniz.

İlk teknisyen ziyaretinden önce her aboneye mektupla kişisel kimlik kodu (PIN) bildirilir. Gönderilen PIN mektupları içinde randevu tarihi belirlenmiş olabilir veya henüz belli değildir. Eğer içinde somut randevu tarihi belirtilmeyen bir PIN mektubu aldıysanız, ErdgasUmstellung teknisyenleri önceden haber vermeden sizi ziyaret edecektir.

Sizden aldığımız cihaz bilgileri temelinde, doğal gaz cihazınızın H-Gaz ile güvenli işletim için teknik koşulları sağlamadığını belirlersek, harekete geçmelisiniz. Gelecekte de güvenli bir şekilde doğal gaz kullanabilmek için cihazınızı değiştirmelisiniz. Cihazın değiştirildiğini bize rahatça online olarak bildirebilirsiniz. ÖNEMLİ: Yeni cihazınızın bilgilerini alabilmemiz ve duruma göre gerekli yedek malzemeleri doğru zamanda H-Gazına göre ayarlayabilmemiz için cihazın değiştirildiğine dair bilgi, H-Gazına geçmeden en az üç ay önce gönderilmesi gerekmektedir.

Doğal gaz cihazınızın ayarlanamaması için sebepler şunlardır:

1) Teknik olarak mümkün değil
Doğal gaz cihazınız teknik olarak ayarlanamıyorsa, gaz tesisatı teknik kuralları (DVGW TRGI) uyarınca cihazınızı, L-Gazından H-Gazına geçiş tarihinden itibaren kullanamazsınız. Bu sebeple doğal gaz kullanımında kesinti yaşamamak için doğal gaz cihazınızı zamanında değiştirmeniz tavsiye edilmektedir.

2) Almanya pazarı için onaylı değil
Doğal gaz cihazınızın kaydının doğru yapılabilmesi için hem tip levhasına hem de cihazın Alman pazarı için onay belgesine ihtiyacımız vardır. Doğal gaz cihazınızın Alman pazarı için bir onay belgesi yoksa, gaz tesisatı teknik kuralları (DVGW TRGI) uyarınca cihazınızı kullanamazsınız. Bu durumda cihazınızın işletimini derhal durdurmalısınız.

3) Eksik malzeme
Yoğun çabalarımıza rağmen ne yazık ki bazen üreticiden gerekli yedek parçaları temin etme ve cihazınızı H-Gazı kullanımına göre ayarlama imkanına sahip olmayabiliyoruz. Bu durum, gaz tesisatı teknik kuralları (DVGW TRGI) uyarınca cihazınızı güncel durumuyla, L-Gazından H-Gazına geçiş tarihinden itibaren kullanamayacağınız anlamına gelmektedir. Doğal gaz geçişi kapsamında eksik malzeme sebebiyle cihazınızın ayarlanması mümkün değilse, listedeki tesisat şirketlerinden birinden daha konuyla ilgili fikir alabilirsiniz.

Genel olarak şu geçerlidir: Her durumda ziyaretimizden sonra sonucu size yazılı olarak bildiririz ve cihazınızın ayarlanamama nedenini ayrıntılı olarak açıklarız. Ek olarak size gerekli tüm önlemlerde yardımımızı sunarız.

Sorularınız için istediğiniz her zaman hizmetinizdeyiz. Bize ücretsiz olarak 0800 4398 444 numaralı yardım hattından (Pzt.-Cu., saat 7-20 arası ve Cmt., saat 8-16 arası) ve ayrıca info@meine-erdgasumstellung.de e-posta adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Maliyetler

Faturanızda doğalgaz yine “Enerji miktarına” (ct/kWh) göre hesaplanacak. Dönüşüm nedeniyle tüketim bedellerinde herhangi bir değişiklik olmayacak.

Verilen doğalgaz miktarının (ct/m³) bedeli, H gazının daha yüksek enerji içeriğine uygun olarak artacak. Ancak tüm doğalgaz cihazlarındaki gaz tüketimi azalacaktır, böylece doğalgaz kullanımıyla ilgili toplam masraflarda herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Böylece “yeni” gaz, dönüşüm nedeniyle daha pahalı olmayacak.

Kullandığınız doğalgazın tam bedelini dağıtım firmasından öğrenebilirsiniz.

Doğalgaz cihazlarının tespit ve dönüştürme işlemleri ve devamında ErdgasUmstellung tarafından yapılacak muhtemel kalite kontrol işlemleri için siz bir ücret ödemeyeceksiniz. Sizden sadece dönüşümün sorunsuz olmasını sağlamak için teknikerin geleceği zamanlarda hazır bulunmanızı rica ediyoruz.

Bununla ilgili masraflar, şebeke ücretleri havuzuna aktarılacak ve dayanışma prensibi uyarınca Almanya’daki tüm doğalgaz abonelerine eşit pay edilecek.

Hayır, güvenli bir doğalgaz tedariki sağlamak için doğalgaz cihazlarının büyük bir kısmında yalnızca memelerin değiştirilmesi gerekiyor, bunun için evinizde/dairenizde yeni tesisat döşenmesine gerek olmayacak. Dönüşüm çerçevesinde oluşacak masraflar Alman Enerji Ekonomisi Kanunu md. 19a uyarınca ülke çapında doğalgaz müşterilerinin tamamına şebeke ücretleri üzerinden yansıtılacak.

Bir doğalgaz cihazının sahibi olarak, şebeke bölgenizdeki doğalgaz dönüşümü nedeniyle yeni bir doğalgaz cihazı monte ettiğiniz takdirde ve bu cihaz için uyarlama işlemi gerekli olmadığı takdirde, dağıtım firmasından masrafları iade etmesini isteme hakkınız vardır. Bunlara yeni doğalgaz cihazları ve aynı zamanda fuel-oil veya uzaktan ısı ile çalıştırılan sistemler de dahildir.

İade tutarı her yeni cihaz için 100 Euro’dur.

Koşullar şunlardır:

 • Yeni cihaz montajı, dağıtım firmasının dönüşüm için yazılı bilgilendirmesinden sonra gerçekleşmeli ve mevcut doğalgaz tüketim cihazının ilgili dağıtım bölgesinde yeni doğalgaz özelliklerine dönüştürülmesinden önce gerçekleşmelidir.
 • Mal sahibi, eski cihazın söküldüğünü ve yeni cihazın temin edildiğini dağıtım firmasına ispat etmelidir.
 • Gaz dağıtım firmaları ilgili teknik dönüşüm tarihini iki yıl öncesinden internet sitesinde ilan etmeli ve ilgili katılımcıları bu konuda yazılı olarak bilgilendirmelidir. Bu husus aynı zamanda yeni cihazlar için ücret iade talebi bilgilendirmesi için de geçerlidir.
 • İade için başvuru formunu burada bulabilirsiniz.

Kanunen düzenlenen ve ülke çapında toplanacak bu ilave bedelle doğalgaz dönüşümüne ait masrafların pay edilmesi düzenlenmektedir. 2017 yılından bu yana doğalgaz dağıtım firmalarına tüm doğalgaz müşterilerinden Netzentgelten’e ek olarak tahsil edilen pazar bölgesi dönüşümü için sabit bir kesinti aktarılmaktadır.

Lütfen bu konuda doğalgaz dağıtımcınıza başvurunuz.

Lütfen bu konuda doğalgaz dağıtımcınıza başvurunuz.

Lütfen bu konuda doğalgaz dağıtımcınıza başvurunuz.

Lütfen bu konuda doğalgaz dağıtımcınıza başvurunuz.

Güvenlik

Hayır, güvenli bir gaz kullanımı olmasını sağlamak için doğalgaz cihazlarının büyük bir kısmında yalnızca gaz memesini değiştiriyoruz. Günlük kullanım sırasında bu sebeple bir fark olmayacak. Gaz kokusu duyulmayacak, fakat yine de koku almanız durumunda lütfen kapı ve pencereleri açınız ve en kısa zamanda telefonla Störannahme’ye bilgi veriniz.

Karbonmonoksit (CO) görünmez, kokusuz ve tatsızdır. Bu gaz duvarlardan ve zeminden kolayca içeriye sızar. Doğalgaz cihazlarınıza düzenli olarak bakım yaptırmanız ve duman dedektörleri gibi iç alana monte edilebilen onaylı karbonmonoksit uyarıcıları kullanmanız, hayati tehlikeye yol açan CO yoğunluğuna karşı etkili bir koruma sağlayacaktır. Doğalgaz cihazlarınızı teftiş etmek ve ayarlanmak için gerçekleştireceğimiz ziyaret kapsamında da CO değerlerini kontrol etmek için bir gaz ölçümü yapılacaktır.

Karbonmonoksitin ne tür tehlikelere yol açtığı ve bir zehirlenmeyi nasıl algılayıp önleyebileceğinize dair bilgileri, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı önlem girişiminin “CO macht K.O.” (CO zehirler)  adlı kampanyasında bulabilirsiniz. (Bilgiler Almancadır)

Hukuki sorular

Hayır. Kullanıcının isteği üzerine dönüştürülmeyen doğalgaz cihazları Rheinische NETZGesellschaft mbH (RNG) tarafından şebeke dışı bırakılmak zorunda. Aksi takdirde yanlış ayarlarla kullanıma devam edilmesi halinde cihaz zarar görecek veya bozulacaktır, hatta insanların canı ve sağlığı da tehlikeye düşürülebilecektir.

Doğalgaz dönüşümü veya pazar bölgesi dönüşümü kanunen öngörülmüş olup Alman Enerji Ekonomisi Kanunu (EnWG) md. 19a içerisinde düzenlenmiştir.

Diğer

Bu konuda yetkili ErdgasUmstellung’dur. Dönüşüm projesiyle ilgili özel sorularınızı doğrudan 0800 4398 444 (Pzt-Cu Saat 07:00 ila 20:00 arası ve Cmt. Saat 08:00 ila 16:00 arası) numaralı destek hattı aracılığıyla ya da iletişim formunu kullanarak ErdgasUmstellung’a yöneltmeniz yararlı olacaktır.

Soru formu

Sizin sorunuz burada yok mu? O zaman sorunuzu buradaki form sayesinde bize kolayca sorabilirsiniz.

*Zorunlu alan

Veri güvenliğiyle ilgili açıklama konusunda bilgilendim. Talebimin yanıtlanması için verdiğim bilgilerin ve verilerin elektronik ortamda toplanmasını ve kaydedilmesini onaylıyorum. Bilgi: Verdiğiniz bu onayı, info@meine-erdgasumstellung.de adresine eposta göndererek dilediğiniz an iptal etme hakkınız bulunmaktadır.

Benim dönüşümüm

Adım adım açıklama: Doğalgaz dönüşümünüzün arka planı, uygulaması ve yasal çerçevesiyle ilgili tüm bilgiler.

daha fazla

Başvuru ve Formlar

Yeni bir doğal gaz cihazı mı aldınız? Cihazınızı değiştirdiğinizi bize buradan kolayca online olarak bildirebilirsiniz.

daha fazla

Emniyet bilgileri

Sizin emniyetiniz bizim için en yüksek önceliğe sahiptir: Bu sayede bizim teknisyenlerimizi tanırsınız ve kendinizi dolandırıcılara karşı koruyabilirsiniz.

daha fazla

Yetkili kişi

Tüketiciler ve basın mensupları için tüm iletişim bilgileri ve ücretsiz yardım hattımızın numarası.

daha fazla
Scroll to top