Künye & Veri güvenliği


Alman Telemedya Kanunu md. 5'e göre bilgiler

Impressum

Web sitesi sağlayıcısı:
ErdgasUmstellung, RheinEnergie AG, Köln firmasına ait ve Rheinische NETZGesellschaft mbH (RNG) firmasının lisansla kullandığı bir markadır.

Rheinische NETZGesellschaft mbH (RNG)
Parkgürtel 26
50823 Köln

Temsil eden:
Dr.-Ing. Ulrich Groß
Karsten Thielmann

İletişim:
Telefon: 0800 4398 444
Faks: 0221 4746-8888
E-posta: info@meine-erdgasumstellung.de

Sicil kaydı:
Ticaret siciline kayıt
Sicil Mahkemesi: Köln Yerel Mahkemesi
Sicil numarası: HRB 56302

Vergi kimlik numarası:
Gelir Vergisi Kanunu md. 27 a uyarınca Gelir Vergisi Kimlik Numarası
DE 814 567 481

Denetleme makamı:
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
Tulpenfeld 4, 53113 Bonn
Postfach 80 01, 53105 Bonn
www.bundesnetzagentur.de

RStV md. 55 fıkra 2 uyarınca içerikten sorumlu kişi:
Redaksiyon:
Martin Borré, Martina Lanzrath

Content Company – Agentur für Kommunikation GmbH
Große Brinkgasse 21-25
50672 Köln
www.contentcom.de

Webmaster: Content Company – Agentur für Kommunikation GmbH
webmaster@meine-erdgasumstellung.de

İnternet sayfasını hazırlayan:
Content Company – Agentur für Kommunikation GmbH
Große Brinkgasse 21-25
50672 Köln
www.contentcom.de

Kullanılan resimler için kaynak bilgisi:

fotoğraf “Hintergrund”: BDEW

fotoğraf “Yasal çerçeve”: DNY59/istockphoto.com

fotoğraf “İletişim”: Liderina/istockphoto.com

fotoğraf “Basın”: lovro77/istockphoto.com

Diğer fotoğraflar: ErdgasUmstellung

Sorumluluk reddi

İçeriği dikkatle kontrol edilmesine rağmen, harici bağlantıların içerikleri konusunda herhangi bir mesuliyet kabul edilmez. Link bağlantıları üzerinden erişilen sayfaların içeriklerinden sadece bunların işleticileri sorumludur.

İçerikler için sorumluluk
Sayfalarımızdaki içerikler azami özenle hazırlanmıştır. Buna rağmen hataların ve belirsizliklerin tamamen önlenmesi mümkün olmayabilir. Bu nedenle hazırlanan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, tamlığı veya kalitesi konusunda tarafımızca hiçbir mesuliyet kabul edilmez. Alman Telemedya Kanunu md. 8, 9 ve 10 uyarınca hizmet sağlayıcı olarak aktarılmış veya kaydedilmiş yabancı bilgileri denetleme veya kanunları ihlal eden bir durum olup olmadığını araştırma gibi bir yükümlülüğümüz bulunmamaktadır. Bilgilerin, genel kanunlara göre siteden kaldırılması veya kullanımının engellenmesi yükümlülüğü ise geçerli olmaya devam eder. Bununla ilgili bir mesuliyet yalnızca somut bir kanun ihlalinden haberdar olunması anından sonra mümkündür. İlgili bir kanun ihlalinden haberdar olduğumuz takdirde bu içerikler derhal siteden kaldırılacaktır

Bağlantılar için sorumluluk
Sunduğumuz hizmet içerisinde üçüncü şahıslara ait internet sitelerine yönlendiren bağlantılar bulunmaktadır, bu sitelerdeki içerikler üzerinde bizim bir etkimiz yoktur. Bu nedenle sözkonusu yabancı içerikler konusunda herhangi bir garanti de veremeyiz. Bağlantı verilen sayfaların içerikleri için her zaman ilgili sayfaların hizmet sağlayıcısı veya işletmecisi sorumludur. Bağlantı verilen sayfalar, bağlantı verildiği tarihte muhtemele hukuk ihlalleri konusunda kontrol edilmiştir. Bağlantı verilen tarihte hukuka aykırı içerikler bulunmamıştır. Bağlantı verilen sayfaların içeriğinin sürekli olarak kontrol edilmesi, bir hukuk ihlaline dair somut bir isnat olmadığında mümkün değildir. Kanun ihlallerinden haberdar olduğumuz takdirde bu bağlantılar derhal siteden kaldırılacaktır.

Telif hakkı

Sayfa işletmecisi tarafından bu sayfalarda oluşturulan içerikler ve eserler Alman Telif Hakkı Kanunu’na tabidir. Bunların çoğaltılması, işlenmesi, yayılması ve Telif Hakları Kanunu’nun sınırları dışında her türlü değerlendirilmesi eser sahibinin veya oluşturan kişinin yazılı rızasını gerektirir. Ayrıca resimler, grafikler, metinler veya diğer dosyalar tamamen veya kısmen üçüncü şahısların telif hakkına tabi olabilir. İnternet hizmeti içerisinde anılan ve gerektiğinde üçüncü şahıslar tarafından korunan tescilli marka ve ürünler kısıtlama olmaksızın geçerli korunan haklarla ilgili hükümlere ve ilgili sahiplerinin mülkiyet haklarına tabidir. Salt internet hizmetimizdeki adlandırma nedeniyle tescilli markaların, üçüncü şahısların hakları tarafından korunmadığı anlamına gelmez. Bir telif hakkı ihlali fark ederseniz, bununla ilgili olarak bizi bilgilendirmenizi rica ederiz. Kanun ihlallerinden haberdar olduğumuz takdirde bu içerikler derhal siteden kaldırılacaktır.

 

Gizlilik Politikası

Kişisel verilerin korunması, Rheinische NETZGesellschaft mbH için önemli bir husustur. Bu web sitesinin işletilmesi, kişisel verilerin korunması ve veri gizliliğine ilişkin geçerli mevzuata uygundur. İşbu veri gizliliği beyanı ile, web sitemizi ziyaret ederken ve buradaki fonksiyonları kullanırken hangi kişisel bilgilerinizi (başta online kullanıcı/servis portalı olarak kayıt, oturum açma, oturum kapatma, ad değişikliği, ürün siparişi, çalışan olarak iş başvurusu gibi) topladığımız ve bu verilerin hangi amaçla kullanıldığı hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

1. Sorumlu yer/İletişim

Veri koruma yasaları bakımından sorumlu yer:

Rheinische NETZGesellschaft mbH (RNG)
Parkgürtel 26
50823 Köln
Almanya

Veri koruma ile ilgili herhangi bir sorunuz veya öneriniz varsa, info@meine-erdgasumstellung.de adresinden e-posta ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.

2. Veri koruma görevlisinin iletişim bilgileri

Veri koruma görevlimize posta yoluyla şu adresten ulaşabilirsiniz:

Rheinische NETZGesellschaft mbH (RNG)
Veri koruma görevlisi

Parkgürtel 26
50823 Köln
Almanya
veya e-posta ile datenschutz@rng.de adresinden.

3. Veri korumanın konusu

Veri korumanın konusu kişisel verilerdir. Bunlar, GVKY (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) Md. 4 No 1 uyarınca kimliği belirlenmiş ya da kimliği belirlenebilir doğal kişilerle ilgili tüm bilgilerdir; bu örneğin isimleri veya kodları da içerir.

4. Verilerinizin toplanması ve kullanılması

4.1 Otomatik veri toplama

Web sitemize erişim sağlandığında: www.meine-erdgasumstellung.de cihazınız teknik nedenlerden dolayı otomatik olarak veri iletir. Aşağıdaki veriler, bize aktardığınız diğer verilerden ayrı olarak sunucunun günlük dosyalarında depolanır:

 • Erişim tarihi ve saati,
 • Tarayıcı tipi/versiyonu,
 • Kullanılan işletim sistemi,
 • Daha önce ziyaret edilen web sitesinin URL’si/internet sayfası (yönlendiren),
 • Gönderilen veri miktarı,
 • Bir internet protokol adresi (IP adresi)
 • Erişim sağlayan sisteminin internet servis sağlayıcısı
 • BT sistemlerimize saldırı durumunda tehditlere karşı korunmak için kullanılan diğer benzer veriler.

Bu veriler sadece teknik nedenlerle saklanır ve hiçbir zaman belirli bir kişiye atanmaz. Bu teknik nedenler arasında; (1) web sitemizin içeriğini doğru bir şekilde sunmak, (2) web sitemizin içeriğini ve bununla ilgili tanıtımı optimize etmek, (3) bilgi teknolojisi sistemlerimizin ve web sitemizin teknolojisinin sürekli çalışmasını sağlamak ve (4) bir siber saldırı durumunda kolluk kuvvetlerine kovuşturma için gerekli bilgileri sağlamak gelir. Anonim olarak toplanan bu veri ve bilgilerle, bir yandan tarafımızdan istatistiksel olarak değerlendirilmesi ve diğer yandan işlediğimiz kişisel veriler için optimal düzeyde koruma sağlamak amacıyla firmamızdaki gizlilik ve veri güvenliğinin arttırılması amaçlanmaktadır.

4.2 İletişim formu/iletişim içeren soru formu

Bize iletişim formunu kullanarak bir talep gönderdiğinizde, iletişim formundaki bilgileriniz, burada verdiğiniz iletişim bilgileri dahil olmak üzere: isim, ad, e-posta adresi ve talebin nedeni (zorunlu bilgiler), telefon ve mesajınız (isteğe bağlı bilgiler) talebin işlenmesi amacıyla kaydedilir ve kullanılır.
Bize iletişim içeren soru formunu kullanarak bir talep gönderdiğinizde, soru formundaki bilgileriniz, burada verdiğiniz iletişim bilgileri dahil olmak üzere: konu, sorunuz, e-posta (zorunlu bilgiler), isim (isteğe bağlı bilgi) talebin işlenmesi amacıyla kaydedilir ve kullanılır.
Bu verileri (zorunlu bilgiler) talebinizi işleme koymak ve yerine getirmek amacıyla topluyoruz, bu veri toplamanın yasal dayanağı GVKY Madde 6 Fıkra 1 Bent b’dir. İsteğe bağlı bilgilerin toplanması, talebinizin ihtiyaca uygun şekilde yanıtlanmasına dair meşru çıkarlarımız ve sizin meşru çıkarlarınızın daha üstün olmaması temelinde gerçekleşir, GVKY Madde 6 Fıkra 1 Bent f’dir.

4.3 Çerezler

Size geniş kapsamlı bir işlev yelpazesi sunmak ve web sayfalarımızı daha rahat kullanabilmeniz için “çerezler” kaydediyoruz. “Çerezler”, internet tarayıcınız aracılığıyla bilgisayarınıza kaydedilen metin dosyalarıdır. Eğer “Çerezler”in kaydedilmesini istemiyorsanız, internet tarayıcısında uygun ayarları yaparak bilgisayarınızda “Çerezler”in kaydedilmesini önleyebilirsiniz. Bunun sonucunda sunduğumuz hizmetin işlevselliğinin ve kapsamının sınırlanabileceğini lütfen unutmayınız.
Somut olarak bu çerezleri şunun için kullanıyoruz;

 • münferit kullanıcıları ve oturumları ayırt etmek, ve yeni ziyaretleri ve oturumları belirleyebilmek.
 • bir kullanıcının sayfaya ulaştığı erişim kaynağını veya kampanyayı kaydetmek.
 • ziyaretlerin sayısını ve süresini kaydetmek ve bir oturumun başlangıcını ve bitişini belirleyebilmek.
 • kullanıcı için kampanya ile ilgili bilgileri sağlamak.
 • soru oranını azaltmak.

Bu çerezler sizi bir kişi olarak tanımlayamaz. Her halükarda çerez kullanımı, web sitemizin ihtiyaca uygun tasarımı ve istatistiki değerlendirmesine dair meşru çıkarımız ve sizin meşru çıkarlarınızın daha üstün olmaması temelinde gerçekleşir, GVKY Madde 6 Fıkra 1 Bent f’dir.

4.3.1 Google Analytics (anonimleştirme işleviyle)

Google Inc. (“Google”) tarafından sağlanan web analizi hizmeti Google Analytics’i kullanıyoruz. Google Analytics “Çerezler” kullanır, bunlar cihazınıza kaydedilen ve web sitemizin kullanımını analiz etmemizi sağlayan metin dosyalarıdır. Kısaltılan ve bu şekilde anonimleştirilen IP adresiniz de dahil olmak üzere, bu web sitesinin kullanımı hakkında çerez tarafından oluşturulan bilgileriniz, Google’a ait ABD’deki bir sunucuya gönderilir ve Google tarafından kaydedilir. Google, bu bilgileri, web sitenizi kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi işletmecileri için web sitesi etkinliği hakkında raporlar hazırlamak ve web sitemizin kullanımı ve internet kullanımına ilişkin diğer hizmetleri sağlamak için kullanacaktır. Google, bu bilgileri yasaların gerektirdiği veya üçüncü tarafların bu verileri Google adına işlemesi halinde üçüncü taraflara da aktaracaktır.

Google Analytics bileşeninin işletmeci firması Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, İrlanda’dır.

Google’ın bilgilerinizi nasıl kullandığı hakkında daha fazla bilgi için, bakınız Google’ın Gizlilik Politikası: https://www.google.com/policies/privacy/

Web sitesi analizini istemiyorsanız , bir tarayıcı eklentisi kullanarak Google Analytics’i devre dışı bırakabilirsiniz. Bunu buradan indirebilirsiniz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Google Analytics’in kullanımı, web sitemizin ihtiyaca uygun tasarımı ve istatistiki değerlendirmesine ve verimli şekilde tanıtımına dair meşru çıkarımız ve sizin meşru çıkarlarınızın daha üstün olmaması temelinde gerçekleşir, GVKY Madde 6 Fıkra 1 Bent f’dir.

4.3.2 Google AdWords

Bu web sitesine Google AdWords’u entegre ettik. Google AdWords, reklam verenlere gerek Google arama motoru sonuçlarında gerekse de Google reklam ağında reklam vermesini sağlayan bir internet reklamları hizmetidir. Google AdWords, bir reklam verene önceden belirlenmiş anahtar sözcükleri belirleme olanağı sağlar, ki bu anahtar sözcükler sayesinde Google arama motoru sonuçlarında yalnızca kullanıcı, arama motorunda anahtar sözcük açısından önemli bir sonuç aradığında o reklam gösterilir. Google reklam ağında, reklamlar otomatik bir algoritma kullanılarak ve önceden tanımlanmış anahtar sözcükler dikkate alınarak konu ile ilgili internet sayfalarına dağıtılır.

Google AdWords hizmetinin işletmeci firması Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, İrlanda’dır.

Google AdWords’un amacı, üçüncü taraf web sitelerinde ve Google arama motorunun sonuçlarında ilgi alanına dayalı reklamlar göstererek ve web sitemizde yabancı firmalara ait reklamlar göstererek web sitemizi tanıtmaktır.

İlgili bir kişi web sitemize bir Google reklamı yoluyla ulaşırsa, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine Google tarafından bir dönüşüm çerezi kaydedilir. Çerezlerin ne olduğu, yukarıda açıklanmıştır. Bir dönüşüm çerezi otuz gün sonra geçerliliğini kaybeder ve ilgili kişinin kimliğini tespit etmekte kullanılamaz. Çerezin süresi henüz bitmemişse, dönüşüm çerezi sayesinde, kimi alt sayfaların, sözgelimi bir online alışveriş sisteminin ürün sepetinin internet sayfamızdan açılıp açılmadığı belirlenir. Dönüşüm çerezi sayesinde hem biz hem de Google için, bir AdWords reklamı yoluyla web sitemize ulaşan bir kişinin bir ürün satın alıp almadığı ya da iptal edip etmediği takip edilebilir.

Dönüşüm çerezi kullanılarak toplanan veriler ve bilgiler Google tarafından web sitemiz için ziyaretçi istatistikleri oluşturmak için kullanılır. Yine bu arama istatistiklerini, bize AdWords reklamları aracılığıyla gönderilen toplam kullanıcı sayısını izlemek, AdWords reklamlarının başarısını veya başarısızlığını belirlemek ve gelecek için AdWords reklamlarımızı optimize etmek için kullanıyoruz. Ne firmamız ne de başka bir Google AdWords reklamvereni Google’dan ilgili kişinin kimliğini tanımlayabilecek herhangi bir bilgi almaktadır.

Dönüşüm çerezleri sayesinde, ilgili kişinin ziyaret ettiği web sayfaları gibi kişisel bilgiler kaydedilir. Buna göre web sitemizi her ziyarette, ilgili kişi tarafından kullanılan internet bağlantısının IP adresi dahil olmak üzere kişisel veriler, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Google firmasına aktarılır. Bu kişisel veriler Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde kaydedilir. Google, toplanan bu kişisel bilgilerin teknik yöntemini kimi durumlarda üçüncü şahıslara aktarabilir.

İlgili kişi, yukarıda da anlatıldığı gibi web sitemiz tarafından çerezlerin yerleştirilmesini engelleyebilir ve dilediği zaman kullanılan internet tarayıcısını ayarlayarak çerezlerin yerleştirilmesini kalıcı olarak önleyebilir. Kullanılan internet tarayıcısının bu şekilde ayarlanması halinde Google tarafından ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine bir dönüşüm çerezinin yerleştirilmesi de önlenmiş olur. Ayrıca, Google AdWords tarafından önceden yerleştirilmiş olan bir çerez, dilendiği zaman internet tarayıcısı veya başka yazılım programları aracılığıyla silinebilir.

Bunun yanında, ilgili kişi Google tarafından yapılan ilgi alanına yönelik reklamları engelleme olanağına da sahiptir. Bunun için, ilgili kişinin kullandığı internet tarayıcılarının her birinden www.google.de/settings/ads linkini açması ve istediği ayarları yapması gerekir.
Ayrıntılı bilgileri ve Google’ın mevcut gizlilik politikasını https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ adresinde bulabilirsiniz.

4.4 Google Haritalar entegrasyonu

Bu web sitesinde Google Haritalar’ı kullanıyoruz. Bu sayede, size interaktif haritaları doğrudan web sitesinde gösterebiliyor ve harita işlevini rahatça kullanmanızı sağlayabiliyoruz.

Web sitesini ziyaret ettiğinizde Google, web sitemizin ilgili alt sayfasına eriştiğiniz bilgisini alır. Ayrıca, bu beyanın 3. maddesinde belirtilen veriler aktarılır. Bu husus, oturum açmış olduğunuz Google’a ait bir kullanıcı hesabına sahip olup olmadığınıza bakılmaksızın gerçekleşir. Google’a oturum açmışsanız, verileriniz doğrudan hesabınıza atanır. Google profilinizle ilgili bir atama olmasını istemiyorsanız, butonu etkinleştirmeden önce oturumu kapatmanız gerekir. Google, verilerinizi kullanım profilleri olarak kaydeder ve reklam, pazar araştırması ve/veya özel web sitesinin ihtiyaca uygun tasarımı amacıyla kullanır. Böyle bir değerlendirme, özellikle (oturum açmamış kullanıcılar için de) ihtiyacı yönelik reklamcılığın gerçekleştirilmesi ve sosyal ağın diğer kullanıcılarını web sitemizdeki etkinlikleriniz hakkında bilgilendirmek için yapılır. Bu kullanıcı profilinin oluşturulmasına Google nezdinde itiraz etme hakkınız vardır.

Veri toplamanın amacı ve kapsamı ve eklenti sağlayıcısı tarafından işlenmesi hakkında daha fazla bilgi için, lütfen sağlayıcının gizlilik politikasına bakınız. Ayrıca orada bununla ilgili haklarınız ve gizlilik tercihlerinin nasıl ayarlanacağı hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google kişisel bilgilerinizi ABD’de de işler ve AB-ABD Gizlilik Kalkanı’na tabidir, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

4.5 Shariff

Web sitemizde Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn ve Xing sosyal ağlarının eklentilerini kullanmıyoruz. Sosyal ağlarda içerik paylaşımı için butonlarımız, yalnızca butonlara tıkladığınızda, verileri ağların ilgili operatörlerine ileten “Shariff” yazılımıyla bağlantılıdır. Shariff bileşenini kullanmanın amacı, web sitemize gelen ziyaretçilerin kişisel verilerini korumak ve aynı zamanda bu web sitesindeki sosyal ağlar için bir buton çözümünü entegre etmemizi sağlamaktır. Shariff hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, buraya tıklayın.
Sadece böyle bir butona tıkladığınızda, ilgili sosyal ağa çeşitli veriler iletilir. Bunlar şunları içerebilir:

 • Web sitesini ziyaret tarihi ve saati
 • Ziyaretçinin bulunduğu web sitesinin URL’si
 • Ziyaretçinin daha önce ziyaret ettiği web sitesinin URL’si
 • Kullanılan tarayıcı
 • Kullanılan işletim sistemi
 • Ziyaretçinin IP adresili>

Sitemizi ziyaret ederken ilgili sosyal ağa (Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn veya Xing) paralel olarak giriş yapmışsanız, sağlayıcının ziyareti ağ hesabınıza ataması engellenmiş değildir. Eklenti işlevlerini kullanırsanız (ör. “Beğen” butonuna tıkladığınızda, bir yorum yazdığınızda), doğrudan tarayıcınızdan bu bilgiler ilgili sosyal ağa aktarılır ve burada kaydedilebilir. Veri toplamanın ve verilerin diğer ağlar tarafından da işlenmesi ve kullanılmasının amacı ve kapsamı için Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn ve Xing’in gizlilik politikasına bakınız.

4.6 YouTube

Çevrimiçi teklifimize http://www.YouTube.com adresinde yer alan ve doğrudan web sitemiz üzerinden oynatılabilen YouTube videoları ekledik. Bu videoların tamamına “Gelişmiş veri koruma modu” entegre edilmiştir; videoları oynatmadığınız takdirde, kullanıcı olarak sizinle ilgili hiçbir bilgi YouTube’a aktarılmayacaktır. Yalnızca videoları oynatmanız halinde Madde 2’de belirtilen veriler aktarılır. Bu veri aktarımı üzerinde etki sahibi değiliz.

YouTube, web sitesi ziyareti üzerinden, sitemizin ilgili alt sayfasına eriştiğiniz bilgisini alır. Ayrıca bu bildirimin 4.1 sayılı maddesinde bahsi geçen veriler aktarılır. Bu, YouTube’un oturum açtığınız bir kullanıcı hesabı sağlamasından veya kullanıcı hesabı bulunmamasından bağımsız olarak gerçekleşir. Google’da oturum açtığınızda bilgileriniz doğrudan hesabınızla eşleştirilir. Profilinizin YouTube ile eşleştirilmesini istemiyorsanız düğmeyi etkinleştirmeden önce oturumunuzu kapatmanız gerekir. YouTube bilgilerinizi kullanıcı profilleri olarak saklar ve bu bilgileri reklam, pazar araştırması ve/veya web sitesinin ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde tasarlanması amaçları doğrultusunda kullanır. Söz konusu değerlendirme, özellikle (oturum açmayan kullanıcılar da dahil olmak üzere) talebe yönelik reklamlar sunmak ve diğer sosyal ağ kullanıcılarını web sitemizdeki etkinliğiniz hakkında bilgilendirmek için gerçekleştirilir. Bu kullanıcı profillerinin oluşturulmasına itiraz edebilirsiniz ve bu hakkını kullanmak için YouTube ile iletişime geçmeniz gerekir.

YouTube’un veri toplama ve verileri işleme amacı ve kapsamı hakkında daha fazla bilgiye gizlilik beyanından ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu beyanda haklarınız ve gizliliğinizi korumak için ayar seçenekleriniz hakkında bilgiler bulabilirsiniz:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google kişisel bilgilerinizi ABD’de de işlemektedir ve AB-ABD Gizlilik Kalkanına (EU-US-Privacy-Shield) tabidir, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

4.7 DoubleClick

Bu web sitesinde dijital pazarlama aracı olan Online Marketing Tool DoubleClick by Google kullanılmaktadır. DoubleClick, kullanıcılara ilgili reklamlar sunmak, kampanya performans raporlarını geliştirmek veya kullanıcıların aynı reklamı birden çok kez görmesini engellemek için çerezlerden yararlanmaktadır. Google, bir çerez kimliği üzerinden hangi tarayıcıya hangi reklamların yerleştirildiğini kaydederek reklamların birden fazla kez görüntülenmesini engeller. Ayrıca DoubleClick, çerez kimlikleri yardımıyla, reklam talepleriyle ilişkili dönüşümleri (Conversion) toplayabilir. Bu, kullanıcı bir DoubleClick reklamı gördüğünde ve daha sonra reklam verenin web sitesini ziyaret etmek ve bu siteden alışveriş yapmak için aynı tarayıcıyı kullandığında gerçekleştirilir. Google tarafından beyan edildiği üzere, DoubleClick çerezleri kişiyi tanımlayıcı bilgiler içermemektedir.

Kullanılan pazarlama araçları nedeniyle tarayıcınız Google sunucusuyla otomatik olarak doğrudan bağlantı kurar. Google’ın bu araç üzerinden topladığı verilerin kapsamı ve kullanımı üzerinde herhangi bir etki sahibi değiliz ve bu nedenle size bilgimiz dahilinde bilgilendirme yapmaktayız: Google, DoubleClick entegrasyonu sayesinde web sitemizin ilgili bölümüne erişim sağladığınıza veya sitemiz üzerinden bir reklama tıkladığınıza dair bilgiler toplar. Bir Google hizmetine kayıtlıysanız Google bu ziyareti hesabınızla eşleştirebilir. Google’a kayıtlı olmasanız veya Google’da oturum açmamış olsanız dahi sağlayıcının IP adresinize erişmesi ve adresinizi kaydetmesi mümkündür.

Bu izleme sürecine katılımı çeşitli şekillerde engelleyebilirsiniz: a) tarayıcı yazılımınızı engelleyecek şekilde ayarlayarak; özellikle üçüncü taraf çerezleri engellediğinizde üçüncü taraflara ait reklamlar almazsınız, b) dönüşüm izleme (Conversion Tracking) için çerezleri devre dışı bırakarak; böylece “www.googleadservices.com” etki alanından sağlanan çerezler engellenir, https://www.google.de/settings/ads, bu ayar çerezleri sildiğinizde silinir, c) http://www.aboutads.info/choices bağlantısı üzerinden öz denetimli “About Ads” kampanyasına katılan sağlayıcıların ilgi alanına dayanan reklamlarını devre dışı bırakarak; bu ayar çerezleri sildiğinizde silinir, d) http://www.google.com/settings/ads/plugin bağlantısı üzerinden Firefox, Internet Explorer veya Google Chrome tarayıcılarınızda kalıcı olarak devre dışı bırakarak. Bu durumda, bu teklifin tüm işlevlerini kullanamayabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

Verilerinizin işlenmesi için yasal dayanak DS-GVO Madde 6 Fıkra. 1 Bent. 1 f maddesidir. DoubleClick by Google hakkında daha fazla bilgiye https://www.google.de/doubleclick ve http://support.google.com/adsense/answer/2839090 adreslerinden, ayrıca Google’ın genel gizlilik politikasına https://www.google. de/intl/de/policies/privacy adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Alternatif olarak Network Advertising Initiative’in (NAI) web sitesini ziyaret edebilirsiniz: http://www.networkadvertising.org. Google, AB-ABD Gizlilik Kalkanına tabidir, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

4.8 Verilerin başkalarına iletilmesi

Esas olarak, kişisel verileriniz yalnızca aşağıdaki durumlarda önceden açıkça onayınız olmadan başkalarına iletilir:

 • Hizmetlerimizin yasalara aykırı kullanımının araştırılması veya kovuşturma yapılması gerektiğinde, kişisel veriler kolluk kuvvetlerine ve uygun olduğu takdirde zarar gören üçüncü taraflara iletilir. Ancak, bu yalnızca yasalara aykırı veya artniyetli bir davranışa dair somut deliller varsa gerçekleşir. Kullanım koşullarının veya başka anlaşmaların uygulanması bunu gerektirdiğinde de iletim gerçekleşebilir. Ayrıca, belirli resmi kurumların talebi üzerine bilgi vermemiz konusunda yasal olarak yükümlüyüz. Bunlar kovuşturma makamları, para cezasına tabi ihlalleri takip eden makamlar ve mali makamlarıdır.
  Bu verilerin iletilmesi, suistimalle mücadele, ceza gerektiren suçların kovuşturulması ve hak taleplerinin korunması, kullanılması ve yerine getirilmesi konusundaki meşru çıkarlarımız ve sizin kişisel verilerinizin korunmasıyla ilgili hak ve çıkarlarınızın daha üstün olmaması temelinde gerçekleşir, GVKY Madde 6 Fıkra 1 Bent f’dir
 • Hizmetleri yerine getirmek için yabancı firmaları ve harici hizmet sağlayıcılarını (“sözleşmeli sağlayıcı”) kullanıyoruz. Bu gibi durumlarda kişisel veriler, işlenmelerini sağlamak için bu sözleşmeli sağlayıcılara iletilir. Bu sözleşmeli sağlayıcılar, özel hayatınızı korumak amacıyla tarafımızdan dikkatle seçilmiştir ve düzenli olarak kontrol edilmektedir. Sözleşmeli sağlayıcılar, verileri yalnızca tarafımızdan belirtilen amaçlar için kullanabilir ve bunun dışında, verilerinizi yalnızca bu gizlilik politikasına ve Alman veri koruma yasalarına uygun olarak işleyeceklerine dair kendilerinden sözleşmeyle taahhüt alınır.
  Verilerin sözleşmeli sağlayıcılara aktarılması GVKY Madde 28 Fıkra 1 temelinde, daha doğrusu uzmanlaşmış hizmet sağlayıcıları kullanılmasıyla bağlantılı ekonomik ve teknik avantajlara dair meşru çıkarlarımız temelinde, ve kişisel verilerinizin korunmasıyla ilgili hak ve çıkarlarınızın daha üstün olmaması temelinde gerçekleşir, GVKY Madde 6 Fıkra 1 Bent f.

4.9 Amaç değişiklikleri

Kişisel verilerinizin, açıklananlar dışındaki amaçlar için işlenmesi, ancak yasal bir hüküm buna izin veriyorsa veya veri işlemenin değişen amacını kabul ettiyseniz gerçekleşir. Verilerin asıl toplama amaçları dışındaki amaçlar için tekrar işlenmesi durumunda, tekrar işleme öncesinde sizi bu diğer amaçlar hakkında bilgilendireceğiz ve ilgili diğer tüm bilgileri size sunacağız.

4.10 Verilerinizin silinmesi

Kişisel verilerinizi, yukarıda yazılı maddelere uygun olarak topladığımız veya kullandığımız amaçlar için artık gerekli olmadıkça siler veya anonimleştiririz. Bu sürelerin sona ermesinden sonra, veriler yasal saklama süreleri nedeniyle, cezai kovuşturma veya yasal taleplerin korunması, kullanılması veya yerine getirilmesi için gerekli olmadıkça silinir. Bu durumda, bunlar kilitlenir. Veriler artık başka bir kullanım için mevcut olmaz.

4.11 Otomatik münferit vaka kararları veya profilleme önlemleri

Bu web sitesinde – profil oluşturma dahil – herhangi bir karar vermek için otomatik işleme prosesleri kullanmıyoruz.

5. Veri sahibi olarak haklarınız

5.1 Bilgi edinme hakkı

Dilediğiniz zaman, bizden işlediğimiz kişisel verileriniz hakkında, GVKY Madde 15 GDPR kapsamında bilgi isteme hakkınız bulunmaktadır. Bu amaçla yukarıdaki adrese posta veya e-posta yoluyla başvurabilirsiniz.

5.2 Yanlış verileri düzeltme hakkı

Yanlış olmaları durumunda, sizinle ilgili kişisel bilgilerin en kısa zamanda tarafımızca düzeltilmesini isteme hakkınız vardır. Bunun için lütfen yukarıda belirtilen iletişim adreslerine başvurunuz.

5.3 Silme hakkı

GVKY Madde 17’de açıklanan koşullar altında kişisel verilerinizin silinmesini talep etme hakkınız vardır. Bu koşullara göre, özellikle kişisel veriler artık gerekli olmayan bir amaç için toplandığında veya başka şekilde işlendiğinde veya yasalara aykırı şekilde işlendiğinde, bir itiraz yapılmış olduğunda veya Avrupa Birliği ya da Avrupa Birliği’ne üye bir devletin hukukuna göre bir silme yükümlülüğünün var olması halinde bir silme hakkı bulunur. Veri saklama dönemi için ayrıca bu Gizlilik Politikası Madde 4.7’ye bakınız. Sahip olduğunuz hakkı kullanmak için, lütfen yukarıda belirtilen iletişim adresleriyle iletişime geçin.

5.4 İşlemenin kısıtlanması hakkı

GVKY Madde 18 uyarınca bizden işlemenin kısıtlanmasını talep etme hakkınız vardır. Bu hak; özellikle bizimle kullanıcı arasında kişisel verilerin doğruluğunun tartışmalı olması, doğrulamak için gereken süre boyunca ve kullanıcının silme hakkına sahipken silme yerine kısıtlı bir işleme istemesi durumunda; ve ayrıca verilerin bizim amacımız için artık gerekli olmaması durumunda, ancak kullanıcının bu verilere hukuki haklarından yararlanmak, kullanmak veya savunmak amacıyla ihtiyaç duyması durumunda ve bizim ile kullanıcı arasında bir itirazın uygulanması hususunun hala tartışmalı olması durumunda bulunur. Sahip olduğunuz hakkı kullanmak için, lütfen yukarıda belirtilen iletişim adresleriyle iletişime geçin.

5.5 Veri aktarımı hakkı

Bize vermiş olduğunuz kişisel verileri bizden, GVKY Madde 20’ye uygun olarak yapılandırılmış, makinede okunabilir geçerli bir formatta teslim alma hakkına sahipsiniz. Sahip olduğunuz hakkı kullanmak için, lütfen yukarıda belirtilen iletişim adresleriyle iletişime geçin.

5.6 İtiraz hakkı

Özel durumunuzdan doğan nedenlerden ötürü, başta GVKY Md. 6, Fıkra 1, Bent e veya Bent f uyarınca gerçekleşen sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine, GVKY Md. 21 uyarınca dilediğiniz zamanda itiraz edebilirsiniz. İşlemenin, ilgi alanlarınıza, haklarınıza ve özgürlüklerinize üstün gelen zaruri meşru gerekçeler bulunmadıkça veya işleme yasal hakların uygulanması, kullanılması veya savunulması amaçlı olmadıkça, kişisel verilerinizin işlenmesine son vereceğiz.

5.7 Şikayet hakkı

Ayrıca şikayetleriniz için yetkili denetim makamına başvurma hakkınız da vardır. Yetkili denetim makamı: Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Veri Koruma Eyalet Görevlisi, Kavalleriestraße 2-4, 40213 Düsseldorf.

Benim dönüşümüm

Adım adım açıklama: Doğalgaz dönüşümünüzün arka planı, uygulaması ve yasal çerçevesiyle ilgili tüm bilgiler.

daha fazla

Başvuru ve Formlar

Yeni bir doğal gaz cihazı mı aldınız? Cihazınızı değiştirdiğinizi bize buradan kolayca online olarak bildirebilirsiniz.

daha fazla

Emniyet bilgileri

Sizin emniyetiniz bizim için en yüksek önceliğe sahiptir: Bu sayede bizim teknisyenlerimizi tanırsınız ve kendinizi dolandırıcılara karşı koruyabilirsiniz.

daha fazla

Yetkili kişi

Tüketiciler ve basın mensupları için tüm iletişim bilgileri ve ücretsiz yardım hattımızın numarası.

daha fazla
Scroll to top